Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Anton Çehov Vişne Bahçesi

Rusya’da ondokuzuncu yüzyılın ortalarına doğru toprağa bağlı kölelik yok olmuş, burjuvazi sistem egemen olmuştur. Vişne Bahçesi bulunmuş olduğu bölgede yapısal olarak değişen halksal, siyasal ve ekonomik ortamın reeliyle karşılaşmak istemeyen varlıklı ve ceberrüt bir ailenin içten  sesidir. İçerisinde devasa bir vişne çiftliğinin olduğu aile bu bahçeyi dışarıya olan borçlar sebebiyle satılamaya yüz tutmuştur. Bahçede geçen anılarla birlikte, vişne bahçeleri de eskide kalacaktır bu şekilde. Bu taze oluşum ile azmini yitirmeden arazilerini ellerinden düşürmek üzeredirler.

Vişne Bahçesi E-Kitap

1904 senesinde Rusya Sanat Tiyatrosu’nda Stanislavski adlı oyuncunun sahneye almış olduğu. Çehov eserinin “güldürü, hatta yer yer fars” bulunduğunu savunsa da, Stanislavski  bu eseri “trajedi” türünde görmekte ısrar edecektir. Stanislavski o güne kadar olağanüstü duygusal olan Rus tiyatrosuna yapısına organik ve şaşadan uzak ek olarak yalın bir üslupla tanınmış olsa bile, Anton Çehov’un yazdığı eserleri açısından beklediği sadeliği ve doğallığı elde edememişti.