Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Solaria gezegeninde iki yüz yıldan bu yana ilk kez bir katliam işlenmişti. Solaria teknolojik açıdan uzayın en gelişmiş ülkelerinden biriydi. Ve uygarlıklarının temeli de esirler değil robotlardı.

Elijah Baley cinayetin esrarını çözmek suretiyle Solaria’ya çağırıldı. Kendi hükümeti de Elijah’tan bazı mühim sırları öğrenmesini istiyordu.

Elijah Baley bu görevin güçlüklerini bilmekteydi. Fakat Güneşin Tanrıları’nı asla düşünmemişti.