Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Samanyolunda bir milyon gezegenden oluşan dev imparatorluk çökmeye yüz tutmuştur. İnsanlar günden güne barbarlaşmaktadır. Psikolog Dr. Hari Seldon ve meslektaşları yeni bir güç oluşturarak bu yıkılışı önlemek zorunda olduklarının bilincindedirler.

Yoksa binlerce yıl sürecek bir anarşinin suçunu sonsuza kadar taşıyacaklardır.

Yoksa binlerce yıl sürecek bir anarşinin suçunu sonsuza kadar taşıyacaklardır.