Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Elijah Baley, kendisini bir ağacın gölgesine atarak, bu şekilde olacağını biliyordum esasen, diye homurdandı kendi kendine. Terliyorum işte. Durdu. Doğrularak elinin tersiyle alnındaki terleri sildi. Sonrasında da elinin üstüne bulaşan sıvıya aksi aksi baktı. Terlemekten nefret ediyorum! Bunu belirli bir hiç kimseye söylememiş, kozmik bir yasa şeklinde açıklamıştı. Baley bir şeyi hem lüzumlu ve hem de hoş olmayan bir duruma soktuğu için gene Kainata kızdı.