Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Yazarın vefatıyla yarım kalan bu romanın taslakları, 1974’te Tanpınar’ın İstanbul Türkiyat Enstitüsü’ne verilen öteki evrakı içinde karışık bir şekilde numaralanmış olarak bulunmaktaydı. Aydaki Hanım kitap haline getirebilmek için ilkin, ortalama dört bin sayfayı gören evraktan ayırmak gerekti. Sonrasında birden fazla taslağı bulunan ve sayfalarının bir çok numaralandırılmış olan roman, yazarın plan ve notlarına dayanılarak, kendi içinde bir düzene sokuldu.