Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Doğum günü masası yedi şahıs için hazırlanmıştı… Masada altı şahıs korkudan soğuk terler dökerek, müthiş bir şeyin vukuunu bekliyorlardı. Son aşama güzel bir kadının doğum gününü kutlamak suretiyle toplanmışlardı. Ellerde şampanya kadehleri vardı… Gözlerde korku yanıp sönüyordu. Nihayet ışıklar azaltıldı, numaralar başladı… Davulların öfkeli uğultusu sona ererken ışıklar yine yandı… Doğum gününü kutlayan güzel hanım, masanın üstünde kapanmıştı. Yüzü mosmordu. Parmakları takallüs etmişti… Artık masada altı şahıs idiler. Masadaki adamların kalplerine aşk ve katliam tohumları saçmış olan güzel hanım ölmüştü. Onu kim öldürmüştü? Çılgına çevirilmiş olduğu aşıklarından biti mi? Kıskançlıktan kahrettiği kadınlardan biri mi?