Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Bugünün edebiyat ve tiyatro dünyasında gereğince vurgulanmamış bir gerçek var: Shakespeare`in ne denli “büyük“ olduğu değil, ne denli “meşhur“ olduğu gerçeği. Birincisi, anlamı bulanık, öznel, sağlamasını yapması zor, genel bir yargı; ikincisiyse kanıtlarıyla ortada. İngiliz (ve bir seviyede Amerikan) dili, edebiyatı, kültürüyle ve Batı tiyatrosuyla yakından ilgilenen asla kimse Shakespeare`i sevmese bile, bilmeden edemez – niye sevmedğini bilmek için bile olsa.