Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Franz Kafka’nın Dava adlı romanının bu çevirisi, yazarın Oxford Metinleri diye adlandırılan el yazıları üstünde Amerikalı ve Alman uzmanların yaptıkları son çalışmalarla oluşturulan metinden yapılmış oldu.

Dava, Korku Çağı diye adlandırılan 20. yüzyılda insanoğlunun artık neredeyse kurtulunması olanaksız bir yazgıya dönüşen kuşatılmış yaşamının öyküsüdür.

Bu çağa korku egemendir, şundan dolayı insan, hemcinsleriyle insanca bir dil vasıtasıyla kontakt kurabilme, bu şekilde bir üslupla insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır.
Albert Camus’nün deyişiyle, bu olanağın bulunmadığı bir çağ artık sadece “Korku Çağı” diye adlandırılabilir.

Kafka’nın Dava’da betimlediği yargılama süreci, bu şekilde bir son zamanların en kuvvetli simgelerinden biridir ve onun eseri, insan insanoğlunun korkusu olarak kalmış olduğu sürece, güncelliğini asla yitirmeyecektir.