Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Demir Ökçe’nin bugün bile bir toplumcu roman niteliğini koruması, yazarın kapitalizme yönelttiği ağır eleştirelerden meydana gelmektedir. Paracı sistemin savunucuları, romanın kahramanı Ernest Everhard’ın acımasız eleştirileriyle aşağılanmakta, toplumun en kuvvetli, en varlıklı kişilerine doğrusu yönetici sınıfa ağır bir üslupla hakaret edilmektedir. Bedensel gücü, bilgisi, ileri görüşlülüğü ve yürekliliği ile örnek bir devrimci olarak idealize edilen Everhard, yazarın kızı Joan London’un sözleriyle, “… Jack London’ın olmak istediği devrimci tipidir.”