Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

London, Demiryolu Serserileri’nde serseriliği, başıboşluğu ve suça yatkınlığı 19. yüzyılın son çeyreğinde ABD’da yaşanmış olan ekonomik bunalımın sonunda, Amerikan yaşama tarzının ince, çarpıcı bir eleştirisine dönüştürüyor. Bu otobiyografik metin, iş bulma ya da seslerini duyurma kaygısıyla devrin en çağıl ulaşım aracı olan trenleri kullanarak umuda seyahat meydana getiren insanları ironik bir üslupla anlatırken, okuru da adeta gerçekliğin katlanılmazlığından koruyor.