Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Cinler, insanoğlunun yazabildiği en sarsıcı yedi-sekiz romandan biri, asla şüphesiz, gelmiş geçmiş en büyük siyasal romandır. İlk okuduğumda, yirmi yaşımdayken kitabın üzerimdeki tesirini, sarsılmak, şaşkınlık etmek, inanmak ve korkmak kelimeleriyle özetleyebilirim. O zamana kadar okuduğum hiçbir roman beni böylesine derinden sarsmamış, hiçbir öykü insan ruhu ve şahsiyeti hakkında bana bu kadar sarsıcı bir informasyon vermemişti. Sarsıcı olan şey insanoğlunun iktidar isteğinin ve affetme gücünün, kendini ve başkalarını kandırma kabiliyetinin ve bir inanç bulma azminin, sevmenin ve nefretin, en mukaddes olana ilgiyle en bayağı olana düşkünlüğün boyutlarının genişliğini görmek, bu özelliklerin aslına bakarsak hep yanyana bulunduğunu kavramak ve tüm bu duygu ve ruh durumlarını kitabın ölüm, politika ve aldatmacanın şiddetiyle yüklü vaka örgüsüyle beraber yaşamaktı. (Orhan Pamuk)

Dostoyevski sanatçılık bakımından Shakespeare’in derhal yanında yer alır.
Freud