Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Nobel armağanını da kazanarak ününü ebedileştirmiş olan büyük Amerikan romancısı John Steinbeck’in şahaseri “Fareler ve İnsanlar’ın sözünü olsun işitmeyen kaldı mı? Oyun halinde on binlerce aydınımızın hayranlıkla alkışlamış olduğu bu emsalsiz yapıt roman halinde daha canlı ve etkileyicidir. Gerçek bir sanatçının en basit kişiler ve yalın bir üslupla yarattığı bu kısa roman edebiyatın erişilmez doruklarından biri olarak yükselmektedir. Kısa zamanda on ikinci baskısına erişmiş olması da yeteri kadar açık bir beğeni işaretidir.