Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

William Shakespeare (1564-1616) : Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücüyle ortalama 400 senedir tüm dünya okur ve seyircilerini etkilemeyi sürdüren efsanevi yazar, Hamlet’de aşk, akrabalık ve iktidar ilişkileri ile intikam arzusunu birbirini izleyen cinayetlerin örgüsünde ele alır. Deposu eski şimal masallarına kadar uzanan bu tragedya yalnız Shakespeare’in değil, dünya tiyatro tarihinin de en tanınmış eserlerindendir. Üstüne binlerce kitap yazılan Hamlet, çağımızda en oldukca sahneye konulmuş olan oyunlardan biri olmuştur.