Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Ben artık zelil ve sefil bir günahkâr oldum. Ben artık tarihin en mel un çehresi Yehuda ‘ya bir nazire oldum. Yehuda iyi mi dünyanın pek muazzez bir simasını, efendisini birkaç dinar için sattı ise ben de dünyanın beni en oldukca sevmiş bir ruhunu, o ruhun hududu olmayan emniyetini, muhitini sattım, dünyada en oldukca sevilmiş olduğu bir şeyin kalbini ondan çaldım. Halide Edib Adıvar, kendisine aslolan ününü kazandıran yapıtlarından önde gelen Handan’da evlilik ve aşk ilişkilerini mevzu alır. İngiliz terbiyesiyle yetişmiş Handan, 11. Abdülhamid rejimine karşı savaşım eden Nâzım’ı reddederek Hüsnü Paşa ile evlenir, fakat mutlu olmaz. Mutsuzluğu onu bir beyin kanamasına ve şuur yitirilmesine götürür. Handanın yeni ve özenli basımını genç kuşakların kaçırmamaları gerekiyor.