Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

İngiliz yazar George Orwell (1903-1950), vatanımızda daha oldukça Bindokuzyüzseksendört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun uygar klasikler arasına girmiş ikinci meşhur yapıtıdır. 1940’lardaki ‘gerçek sosyalizm’in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında ‘yergi’ türünün başyapıtlarından biridir. Hayvan Çiftliği’nin kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olanlar domuzlar; kısa sürede önder bir ekip oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin’i simgelediği açıkça görülecektir. Diğer kişiler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamından olabilecek kişilerdir. Romanın alt başlığı Bir Peri Masalı’dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir; fakat roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır. Hayvan Çiftliği PDF E-kitap

 

Uykunuzu açacaklar Romanlar!