Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlamış olur, insanlık evveliyatına yön vermiş belirleyici anlamış olur üzerine kısa denemelerden oluşuyor. Stefan Zweig, çevrele-rindeki geçici koşulların dayattığı sınırları aşabilmiş Fatih Sultan Mehmed, Händel, Dostoyevski, Tolstoy, Lenin şeklinde “yaratıcı birey-ler”in o benzersiz “anlarını” konu alıyor. En iyisi, kendisinden dinleyelim:
Çağları aşan bir kararın bir tek takvime, bir tek saate, bir çok kez de yalnızca bir tek dakikaya sıkıştırıldığı ağlatısal ve yazgıyı belirleyici anlara, bireylerin yaşamında ve tarihin akışı içinde oldukça nadir rastlanır. Ben bu şekilde anları İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlamış olur diye adlandırdım; bu sebeple onlar, tıpkı yıldızlar şeklinde, asla değişmeden geçmişin karanlığına ışık tutmaktadırlar… Vakaları anlatırken, gerçekleri değiştirmedim, kendi katkılarımla renklendirip zenginleştirmedim. Şu sebeple tarih, kusursuzluğa ulaşmış olduğu böylesine benzeri olmayan anlarda, kendisine yardım için uzatılan ellere gereksinim duymaz.