Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Hanım Budalası, Dostoyevski’nin dünya genelinde tesir yapmış kitaplarından biridir. Dünya edebiyatının öncü yazarlarından Dostoyevski kitaplarında insan ruhunun derinliklerini ve toplumsal yaşamın karmaşık doğasını mevzu edinir. Cemiyet kişi ilişkilerini ruhsal bir bakışla derinlemesine ele alan yazar unutulmaz eserler vermiştir. Felsefi örgüye haiz eserleri evrensel bir anlama haizdir. Güncel yaşamın sorunları üstüne düşünürken bu evrensel eserlerden yararlanmak bir zorunluluktur.