Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler PDF E-Kitap indir

0/5 Oy almamış!

Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler Kitap Açıklaması

Yaygın olarak Divan Edebiyatı adıyla malum klasik dönem Osmanlı edebiyatı üstüne Eski Türk Edebiyatı Emek harcamaları üstbaşlığıyla dokuz yıldan bu yana gerçekleştirilmekte olan bilimsel niteliği olan çalıştay dizisi, kendi alanındaki en nitelikli, kapsamlı ve istikrarlı toplantılardan biridir. Temelini bu toplantılarda sunulan bildirilerin oluşturduğu yazı derlemeleri ise sekiz yıldan beri tertipli bir halde yayımlanmakta olup her yıl Osmanlı edebiyatının değişik bir yönünü geniş bir perspektif içinde tartışan yerli ve yabancı akademisyenlerin örneksiz yazılarını bir araya getirmekte, bu alanla ilgili çalışmalara mühim bir katkı sunmaktadır.Eski Türk Edebiyatı Emek harcamaları’nın “kaside”ye ayrılan sekizinci sayısı yayınevimiz tarafınca araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunulmuş bulunmaktadır. Bilinmiş olduğu benzer biçimde kökeni Arap edebiyatına dayanmakla birlikte İslamiyetin yayılmasına paralel olarak Fars ve Türk edebiyatlarının başat şiir formlarından biri haline gelen kaside, temelde bir övgü (medhiye) şiiridir. Bununla birlikte muhtevası ve tarihî gelişimi bakımından kasideyi edebiyat tarihinin sınırları içine hapsetmek mümkün değildir. Hz. Muhammed’e sunulan Kaside-i Bürde’den Tanzimat periyodunun ilk aydınlarından Âkif Paşa’nın Adem Kasidesi’ne uzanan çizgi içinde yer edinen ve değişik dillerde yazılan binlerce kaside yalnız edebiyat geçmişine değil bununla birlikte cemiyet, din, kültür, politika ve zihniyet geçmişine ilişkin varlıklı bir malzemeyi de içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla vatanımızda yakın zamanlara kadar “dalkavukluk yapmak için yazılan şiir” şeklinde sığ bir yaklaşıma maruz kalan kaside aslına bakarsak ilgili alanlar için tahmin edilenden oldukça daha çok öneme haiz bir şiir biçimi ve türüdür.Nitekim bu derlemede de -Türk edebiyatı merkezli bir yaklaşım ön planda tutulmakla beraber- “kaside”nin her açıdan daha geniş bir çerçeve içinde ele alınmasına çaba edilmiştir. İlk kere burada piyasaya sürülen örneksiz yazıların yanısıra mevzunun uzmanı olan yabancı araştırmacıların bilhassa Arap ve Fars kasideleri üstüne daha ilkin yayımlanmış olan mühim makalelerinden meydana getirilen çevirilerle kasideye değişik bakışların tanınmasına çalışılmıştır. Dolayısıyla Kasideye Medhiye bu yönüyle hem Osmanlı periyodu Türk edebiyatını temel referans noktası alan hem de Osmanlıyla ve edebiyatla sınırı olan kalmayan bir muhtevaya haizdir.Sayfa Sayısı: 722Baskı Yılı: 2013Dili: TürkçeYayınevi: Klasik Yayınlar Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler PDF E-Kitap

Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler PDF E-Kitap indir Bu Türü sevenler için bilhassa okunmasını tavsiye edebileceğimiz mükemmel bir kitap. Öteki eserlere bakmak için Pdf Kitap İndir linkinden birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz. ”Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler PDF kitap indir” Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum olarak paylaşırsanız mutlu oluruz. Kitap isteklerinizi daima dikkate alıyoruz. Okumak ruhun oksijenidir!

Kitap Kategorileri

Ne okusam diye karar veremediniz mi?

Ufkunuzu açacaklar Romanlar!

Kitabınızı Hemen İndirin 🙂

Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler (PDF olarak indir)

Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler (Epud olarak indir)

Kasidiye Medhiye: Biçime İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler (Word doc. olarak indir)