Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Stefan Zweig, “Kendi Yaşamının Şiirini Yazanlar” da pek oldukca açıdan birbirinden değişik üç yazarın, Casanova, Stendhal ve Tolstoy’un hikâyesini konu alıyor. Bu üç değişik şahsiyetin yaşamlarını biyografik, duygusal, felsefi ve insani bir yönden gözlemliyor. İlk bakışta Casanova benzer biçimde rahat, terbiye kurallarına uymayan bir çapkınla, yapmış olduğu ve yapmadığı her davranışın kökenini kendi Ben’inde arayan bir yazar olan Stendhal ve terbiye savunucusu, gerçek bir sanatçı olan Tolstoy’un yaşam öykülerini aynı kitapta bulmak şaşırtıcı benzer biçimde görünse de Zweig bu üç adı “Kendi Ben’lerinin dünyasını evrene açmayı, sanatlarının en mühim görevi görmek” ortak paydasında bir araya getiriyor. “Kendi Yaşamının Şiirini Yazanlar”, Zweig’in tüm eserlerine başat olan derin bir edebiyat ve felsefe tadıyla yoğrulmuştur.