Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

“Bu anlamsız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır şeklinde olmuştu. Bu da karısı idi. Muazzez’in varlığı Yusuf için büyük, boşlukları dolduracak mahiyette bir şey değildi, fakat onun yokluğu müthişti. Onun bu kadar sebepsiz yere, bu kadar insafsızca Yusuf’un hayatından koparılması çıldırtacak kadar acı idi. Hayatında aslolan aramış olduğu şeyin Muazzez olmadığını biliyordu, fakat Muazzez olmadan bunu aramaya muktedir olamayacağını sanıyordu.”

Kuyucaklı Yusuf Türk edebiyatının kim bilir en duygusal kahramanıdır. Yaşamın ve insanların zalimliği karşısındaki naif duruşu ile bir taraftan ağlatısal bir sona ilerlerken, bir taraftan da yaşamış olduğu lirik aşk hiyakesinin kahramanı olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.