Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Ben kimim?.. Nereye aitim?.. Doğulu muyum yoksa Batılı mı? Nereye aitim?.. Kültürel özellikler beni ne kadar ben yapıyor?.. Toplumsal yapı beni ne kadar belirliyor? Toplumsal ve kültürel koşullanmalardan ne kadar bağımsız düşünebiliyorum ve ne kadar özgür hareket edebiliyorum? Baktığım aynalar devamlı çatlayıp kırılıyor… Hakkaten ben, düşündüğüm ben miyim yoksa bir yanılsamanın içinde debelenip duruyor muyum?.. Son tecrübe etme kitabı Ölümcül Kimlikler’de bu can alıcı sorunları irdeleyen Amin Maalouf, böylece romanlarının kuramsal arka planını da açmış oluyor. Yirmi altı yaşlarında ülkesinden ayrılıp Paris’e yerleşen Amin Maalouf, iktisat ve toplumbilim okudu. Gazetecilik yapmış oldu… İlk kitabını 1983’te yayımladı. Bugün bir klasik kabul edilen ilk romanı Afrikalı Leo (1986) Fransız-Arap Dostluk Ödülü’nü, Tanios Kayası (1993) Goncourt Ödülü’nü kazanmıştır. 1988’de piyasaya çıkan ikinci romanı Semerkant ise pek fazlaca dile çevrildi ve yazarı dünya genelinde bir ilginin odağına yerleştirdi. Yazınsal sorunlarını kültür arkeolojisi temeli üzerine oturtan Lübnanlı yazar Amin Maalouf’u daha ilkin gene yayınlarımız içinde çıkan Afrikalı Leo, Doğunun Limanları, Semerkant, Tanios Kayası romanlarıyla Türkiyeli okurlar da fazlaca sevmiş oldu ve benimsedi. Şimdi Maalouf, yeni kitabıyla gene önümüzde yeni ufuklar açıyor, kitaplığımızda yerini alıyor.