Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Fars edebiyatının başta gelen şairi Firdevsi’nin farisi efsanelerini dile getiren manzum destanıdır yapıt. 30 senelik bir zaman diliminde yazıya geçiriler Şehname 10. Yüzyılda yazıya alınmıştır ve yazıldığı zamana kadar sürmüş İran tarihiyle ilgili hikayeleri barındırmaktadır. Şahname İran’ın islam dinine kadar olan tam 1000 senelik zamanı kapsamaktadır. Firdevsi Şahname’yi tamamladıktan sonrasında sonrasında “Bu eserle İran halkını yine dirilttim.” demektedir. Tarih otoritelerinin destan kısmına aldıkları Şahname’de hikayeler masal ve tarih karışımı bir dil ile yazılmıştır. 60.000 beyitlik yapıt, Gazneliler’in sultanı Mahmud’a 1014 yılından sonraki bir zamanda armağan edilmiştir. İran edebiyatının en kıymetli eseri olarak kabul edilmiş bu yapıt sonraki zamanlarda Osmanlı Devlet kültürünün de mühim bir yer almıştır. Osmanlı hanedanında ve halk içinde “şah­nâmehan” adı takılan kişilerin okunan yapıt, Osmanlı hanedanı ile İran kahramanlarını özdeşleştirmişlerdir. Bu sebeple Şahname, Osmanlı hanedanını yücelten mühim eserler içindedir. Şehname Divan edebiyatının kuruluşunda da mühim bir yere haizdir.  Şahname PDF E-Kitap Seçeneği ile kitabınızı süratli bir halde bilgisayarınızda derhal okumaya başlayabilirsiniz.

Uykunuzu açacaklar Romanlar!