Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Jean-Paul Sartre, Albert Camus’nün ölümünden sonrasında şunları yazmıştı: “Uzun süre düşünmeden seçimini yapmayan, bir kez seçince de buna bağlı kalan nadir insanlardandı… Camus’nün insancılığında, ansızın bastıran ölüme karşı insanca bir davranış var ise; mutluluk yolunda giriştiği o gururlu, katıksız araştırma, insana bu denli aykırı gelen ölüme dayanıyor, ölümle besleniyorsa; Camus’nün yapıtını da, bu yapıttan ayrı düşünülemeyecek yaşamını da, varlığın her anını ölümün elinden kapan bir insanoğlunun katıksız, başarı göstermiş denemesi olarak görebiliriz. Kırk dört yaşlarında, 1957 Nobel Ödülünü alan Albert Camus (1913-1960) “Sürgün ve Krallık”ta yer edinen altı öyküde, acıma, güçsüzlük, iyilik, fenalık şeklinde temel insani durumları, insanoğlunun davranışlarını güdülendiren “kurban” ve “cellat” ikilemini ele alıyor.