Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Süre akıp giderken, “tarih” olmadan ilkin okumak… Roman -bir anlamda- geleceği var olandan hareket ederek okumanın notları sayılırsa; Üç Beş Şahıs, dokusu içinde barındırdığı ciddi tarih öngörüsüyle gerçek bir romandır. Hakkaniyet Ağaoğlu”nun, tarih öngörüsüyle beraber ruhsal çözümlemelere de yer verdiği Üç Beş Şahıs, 80 öncesinin bulanık, karanlık ve umutsuz ortamının pervasız bir aynasıdır. Üç Beş Şahıs, doğrusu romanın kahramanları olan Ferit Sarıkaya, Murat Kaymazlı, Selmin Rifatzade, Kıymet, Türkan Hanım, Kardelen, Neval Hanım ve ötekiler, üstlerinde ağır, bunaltıcı bir baskı hissederler. Bazıları bu baskının toplumsal ipuçlarını yakalayamaz, bazıları ise o acayip karanlığın üstünü örten başka şeylerin varlığını hisseder. Sadece tüm bu üç beş kişinin yaşadıkları ve düşündüklerinden hareket eden Ağaoğlu, sınıfsal yapılanmada gelecekte baş gösterecek değişikliklerin ilk ipuçlarını da verir. Gelecek, 80 öncesi yıllarda olmasıyla birlikte bile naif ve azca kirli olmayacaktır artık.