Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Halide Edib Adıvar’ın 1936 senesinde Paris’te yazıya döktüğü bir katliam romanı, Yolpalas Cinayeti. Bu kısa roman, Adıvar’ın kuvvetli anlatımını göstermesi bakımından son aşama kıymetli. Kitap, 1900’lerin başlangıcında Şişli’de bir konakta işlenen bir cinayetin görüldüğü dava ile başlıyor ve o yılların İstanbul’una dair gözlemler eşliğinde anlatılıyor. Devrin İstanbul’unu, kentte yaşayan aydınların Türkiye’ye ve Avrupa’ya bakışlarını, yeni yeni bilincine varılan derslik çatışmalarını gözler önüne seriyor. “Duygusallıkla yaklaştığımız romanlar vardır; Yolpalas Cinayeti benim için onlardan biri. Halide Edib Adıvar’ın en kuvvetli eserlerinden mi? Sinekli Bakkal kadar meşhur, Kalb Ağrısı kadar ince ve duyarlı, Handan kadar çarpıcı mı? Bu tarz şeyleri bilemem. Fakat Yolpalas Cinayeti’nin derin tesiri altında kaldığımı, seneler yılı ondan izdüşümlerle yaşadığımı ne olursa olsun söylemeliyim.” -Selim İleri