Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Ortaklaşa Dostumuz’da Dickens, devrin kapitalizminin başkenti Londra’daki hayata dair, kim bilir başka hiçbir romanında göremeyeceğimiz seviyede geniş bir panaroma sunar, bundan dolayı, malum, para yokluğuyla bile her yerdedir. En alt tabakalardan en üst tabakalara mekik dokuyacağını esasen daha en baştan sezdirir Dickens: Roman Thames Nehri’ne düşen cesetleri toplama işi meydana getiren ailenin rutin turlarından birinin tekinsiz betimlenişiyle açılır ve derhal arkasından yeni varlıklı Veneeringler’in evindeki yemeğin ve davetlilerin alaycı ve muhteşem gülünç bir halde anlatıldığı bölüm gelir.

Romandaki müthiş dil ve üslup çeşitliliğinin de habercisidir bu iki bölüm. Dilbilimcilerin tabiriyle “sosyolekt”lere (ve doğal “idiolektlere”de) muhteşem duyarlı bir kulağı olan Dickens, bu romanda bir taraftan tüm toplumsal tabakaları gezerken, bir taraftan da her birini anlatmaya en uygun dili ve üslubu da yakalar. Yakaladıktan sonrasında da uzun uzun keyfini çıkarır ve okuru da kendinden geçirir. Romanın zenginlikleri bu eleştirel ve fazlaca geniş kapsamlı toplumsal içeriğiyle ve dilinin olağanüstülüğüyle de sınırı olan değildir; tüm Dickens romanlarında olduğu benzer biçimde insani anlamda müthiş derinlikli görüntüler bu romanda da fazlasıyla vardır.