Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Nietzsche’nin, eski arkadaşı Paul Rée’nin ahlakın kökeniyle ilgili kitabına (The Origin of the Moral Sensations) cevap olarak değindiği üç denemeden oluşan bu kitap, yazarın en uzun soluklu ve iç tutarlılığa haiz çalışmalarından biridir. Kitabı oluşturan denemelerin üçü de İyinin ve Kötünün Ötesinde’de dile getirilen Hıristiyan ahlakı eleştirisini daha ileriye taşımaktadır.
“İyi,” “fena” ve “kötü” benzer biçimde sözcüklerin dilbilimsel analiziyle süregelen birinci denemede Nietzsche, “efendi” ahlakı ve “köle” ahlakı söylediği iki kavram içinde karşıtlık kurarak, gücün ve eylemin iyi mi da çoğunlukla yerini edilginliğe ve nihilizme bıraktığını gösteriyor. Kabahat ve cezanın kökenini irdeleyen ikinci tecrübe etme, hakkaniyet teriminin iyi mi doğduğunu ve bu kavramın içselleştirilmesinin “ruh” denilen şeyin gelişimine iyi mi yol açtığını ortaya koyuyor. Üçüncü denemede Nietzsche, çileci ideallerin anlamını çözümlüyor.
Nietzsche’nin niyeti çileci idealleri, “köle” ahlakını ya da içselleştirilmiş değerleri bir çırpıda yadsımak değildir; onun temel kaygısı kültürün ve ahlakın sonsuz gerçeklikler olmaktan fazlaca, insan yapısı kavramlar olduklarını göstermektir. Ulaşmış olduğu yargılara katılabilir ya da katılmayabilirsiniz; fakat Nietzsche öylesine açık seçik ve parlak bir üslupla yazıyor ki, Ahlakın Soykütüğü’nü okurken kendinizi canlanmış ve coşkulu hissedeceksiniz.