Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Işık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bir inancın ardında olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka fikir ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm öteki eserleri şeklinde. Medeniyetlerin “defter-i âmâli” olan ansiklopedilerden İslâm’ın kozmolojik dok-trinlerine; İbrani edebiyatından Kitab-ı Mukaddes’e; Herbelot’nun “görkemli abidesi” Doğu Kütüphanesi’nden, oryantalizmlerin aydınlattığı yeni medeniyetlere; Michelet’nin ve Schuré’nin “her türlü yobazlıktan uzak”, İnsanlığın Kitab-ı Mukaddesi ve Doğu Mabetleri adlı eserlerinden, Erasmus’un Cinnete Övgü’sine, başka bir deyişle Akıl’dan Cinnet’e; hermetizmden “modern düşüncenin kutuplarından biri” olan İbn Haldun’a… kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bir fikir serüveni.