Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Elinizdeki kitapta, yazan değil konuşan Cemil Meriç var. Sosyoloji Notları ve Konferanslar, Cemil Meriç’in İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kısmı’nde 1965’ten 1969’a kadar anlattığı dersleri, verdiği birkaç konferansın metnini ve bazı sohbetlerinden alınan notları içeriyor. Bu metinlerde Cemil Meriç, ‘Cemil Hoca’ yüzüyle görünüyor. Kendini ‘ yazar ve hocayım’ diye tanımlamamış mıydı? Donmuş bir müfredatı özetleyen bir ‘hoca’ değil, öğrencileriyle ve dinleyenleriyle beraber sesli düşünen bir düşünce adamı, Cemil Meriç. Bu sesli düşünmeler. Cemil Meriç’in daha sonraki yıllarda yazdığı kitapların malzemesini, taslaklarını oluşturuyor. ‘Yazar’ın ve ‘hoca’nın düşüncesini olgunlaştırmasının izini sürmeyi elde eden metinler okuyacaksınız. Sesli düşünmenin bir ihtimal disiplinsiz, dağınık, kimi zaman spekülatif, fakat yaratıcı ve kimi vakit da yazılı olandan daha canlı evreni…