Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Eski dönemlerde insanların çadıra girerken mızraklarını dışarıda bırakmaları mühim bir nezaket kuralıymış. O dönemler için birbirlerine zarar vermeyeceklerini özetleyen el sıkışmaları ise, günümüzde artık tam olarak bu manayı ifade etmese de hâlâ kullanılmaktadır. Vakit ve şartlar karşısında değişikliğe uğrayan görgü kuralları, değişen teknolojinin gelişmesiyle beraber bu alanda da yerini almıştır. Cep telefonu, web ortamı başta olmak suretiyle görüntü, gövde dili ve empati benzer biçimde kavramlarla tekrardan şekillenen görgü kuralları, eskiden bir tek belli bir kesimin uyguladığı sosyetik davranışlar olarak düşünülmekten çıkmış, bilhassa bu yeni hâliyle çağımız insanı için olmazsa olmaz olmuştur.

Yeni Görgü Kuralları, hitaptan davete, toplumsal ilişkilerden giyim-kuşama, ziyaretten telefonda konuşmaya kadar bu değişimi en temel hatlarıyla sunuyor.