Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Dinin Kökenleri, Freud’un dinsel inanç mevzusundaki görüşlerinin detaylı bir anlatısını sunmaktadır. Freud, dinin bilinçdışı ve ilkel yönlerinin altını çizerek, din ile ilkel toplumların, evlatların ve nevrotiklerin zihinsel yaşamları içinde koşutluklar kurmaktadır.

Freud’un en iyi yazılmış yapıtı olarak görmüş olduğu Totem ve Tabu totemcilik, dışevlilik ve tabunun yanı sıra batıl inanç, ruhların varlığına inanma ve büyü benzer biçimde ilkel adetlerle inançları incelemekte ve bu tarz şeyleri nevrozun ruhçözümsel incelemesiyle evlatların gelişmesi açılarından tartışmaktadır. Tanrı Baba ve Hıristiyan Komünyonu kavramları Freud’un görüşüne nazaran “ilkel topluluğun ilk babası” kavramından ve bu babanın kurban sunulan bir totem haline getirilişinden türemiştir.

Freud’un din üstüne son emek vermesi olan Musa ve Tektanrıcılık, bireysel ruhbilimin bir ulusal grupla onun dinine geniş seviyede ve ustaca uygulanmasıdır. Tarihsel ve dinsel hakikatlerin ortaya konması ve bunların çarpıtılarak geleneğe dönüştürülmesi süreçleri anlatılmış, böylece Musa’nın ve tektanrılı dinin mukaddes kitaplarındaki betimlemelerde bulunan eksiklikler ortaya çıkarılmıştır.