Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Sigmund Freud (1856-1939) yaratıcısı olduğu ruh çözümü metodu ve bıraktığı anıtsal eserler topluluğu ile modern düşünceyi derinden etkilemiş bir bilim adamı ve düşünürdür. Onu, bu meşhur eserinde, psikanalizi cemiyet bilimleri alanına yayar ve uygularken görüyoruz. Freud’ün, günümüz nevrozlularıyla ilkel insanoğlu içinde kurduğu analoji abartmalı bulunsa bile, ilgi uyandırmaktan geri kalmaz. Ek olarak, bu yaratı, psikanalizin bireşim ve yorum enerjisini gösteren güzel bir örnektir.