Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

“Ben hayatta her insana karşı lakaydımdır… Bu bende sevmek hissinin mefkudiyetinden değil oldukca fazla oluşundandır. Ben sevdiklerimi köpek şeklinde severim yavrum… Zelilane severim.”Şiir, öykü ve romanlarında, tanımlamakta güçlük çektiğimiz kimi duyguları ustalıkla özetleyen; insanı, gücü, zayıflığı ve zaaflarıyla bir tüm olarak kavrayıp taviz vermez bir gerçekçilikle yansıtan Sabahattin Ali, “sandığındaki” belgeler arasından derlenen öykü, şiir ve yazılarıyla ilk kez okur önünde!