Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Modern sosyolojinin kurucularından Max Weber çalışmalarıyla sosyal bilimlerin her alanına öncülük etmiştir. Ekonomi ve Toplum adlı şümullü eserinde Weber, bireysel eylem, toplumsal eylem, ekonomik eylem ve ekonomik kurumlar arasındaki ilişkileri anlamak için bir çerçeve sunar ve yirminci ve yirmi birinci yüzyılın sosyal bilimleri için temel bir metin ortaya koyar. 
Din ve ekonomi üzerine yapılan araştırmalarda Weber’den alıntı yapmayan neredeyse hiç kimse yoktur. Ekonomi ve Toplum kitabının 6. bölümünde yer alan Din Sosyolojisi çalışmasında Weber, sosyoloji ve din üzerine yapılan çalışmaların kavramları arasında bir ilişki kurar. Sosyolojik anlamda peygamberin tanımı nedir? Dini bir topluluk ve benzer düşüncelere sahip eylem, yani belirli bir anlama yönelik eylem olarak anlaşılan din, sosyal ve ekonomik olarak eşit derecede etkili bir model oluşturur. Ampirik gerçeğin iktisadi, din-tarih ve sosyolojik bir perspektiften incelendiğinde ancak gerçeğe yakın bir şekilde tanımlanabileceği fikri hâlen geçerliliğini korumaktadır. Weber, bu alan üzerine bir metodoloji geliştirdiği için takdire şayandır. 
 
 

{strong}Din Sosyolojisi isimli kitap 296 sayfadan oluşmaktadır ; Max Weber tarafından kaleme alınmıştır. KAPRA YAYINCILIK tarafından 18.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır. {/strong}
{italic}Din Sosyolojisi kitabın özetini okuyabilir, Din Sosyolojisi kitabı pdf, epub, e-kitap olarak indirebilirsiniz. Din Sosyolojisi kitabını online görüntüleyebilirsiniz.
Din Sosyolojisi kitabını ücretsiz indirebilirsiniz{/italic}