Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, iki yüzyıl (1096-1291) devam eden Haçlı Seferlerini ve Orta Doğudaki Frenk işgalini, anlatırken, bu bölgenin güncel durumuna da ışık tutuyor. 1096 senesinde başlamış olan seferlerde Türk, Kürt, Arap emirlerinin kişisel eğilimlerini, kültür yapılarını, zaaflarını görüp, Haçlıların Orta Doğuda iki yüzyıl kalışlarının hikmetini konu alıyor.