Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı tarihinde her şeyden ilkin hikâyeleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Bununla birlikte o, hikâyelerinin yanında yazı, tecrübe etme, eleştiri, fıkra, anı, tiyatro ve şiir türlerinde de eserler vermiştir. Bu yönleriyle tanıdığımız Ömer Seyfettin’in bir de tutsaklık günleri söz mevzusudur. Şu şekilde ki:
Ömer Seyfettin, Aralık 1908 ile Ocak 1909 içinde, Selanik’teki Üçüncü Ordu’nun Nizamiye Taburu’na belirleme edilmiştir. Burada eşkıya takip maksadıyla, birçok yerleşim merkezini gezmiş, Türk ve İslâm düşmanı komitecilerin Müslümanlara karşı yaptıkları pek yırtıcı ve son aşama barbarlık örneği hâdiseleri yerinde müşahede etmiştir.
Savaşın cemiyet düzeninde meydana getirmiş olduğu sarsıntıları, acıları, yıkıntıları yakından gören ve yaşayan Ömer Seyfettin, Yanya Kalesi’nin savunmasında Yunanlılara tutsak düşmüş, ilkin değişik yerlerde tutulmuş, ondan sonra Nafplion nahiyesinde ortalama bir yıl tutsak kalmıştır. Kitaptaki hatıraların bir kısmı da bu süreci kapsamaktadır.
Emek harcama dört bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde Ömer Seyfettin’in yaşamı, sanatı, eserleri ve eserlerinde Balkanlar ile ilgili yazılar; ikinci bölümde, Balkan Harplerinin kısa zamanı; üçüncü bölümde, Ömer Seyfettin’in Balkan Harbi Hatıraları; son bölümde ise mevzuyu tamamlayıcı yazılar yer verilmiştir. Son bölümde yer edinen ilk iki yazı, Ömer Seyfettin’in İbrahim Alaattin Gövsa’ya ve Kenan Hulusi Koray’a anlatımlarından oluşmaktadır. Bu bölümde ek olarak, Ömer Seyfettin’in Balkan Harplerinde ve esareti döneminde Ali Canip Yöntem’e gönderilmiş olduğu mektuplar da yer verilmiştir.