Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Mustafa Kemal Atatürk hâlâ mühim mi bizim için? Fazlaca mühim. Peki akıl bizim için mühim mi, aklımızı kullanmak zorunda mıyız? Buna verilecek yanıt her neyse, Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün bizimle ilgili olup olmadığı, onun adını hatırlayıp hatırlamamız, onun yaptıklarından ders alıp almamamız gerektiği ortaya çıkacaktır. Kendisinin de söylediği budur.

Mustafa Kemal Atatürk bizlere aklın neler yapabileceğini göstermiştir. Bunun mümkün bulunduğunu göstermiş; fakat “Ben bu şekilde diyorum, bu şekilde yapın” dememiştir. Tersine, “Ben hiçbir şey söylemiyorum, bir tek aklınızı rehber edinin” demiştir. Yapmış olduğu tüm inkılapların gayesi de aklın rehberliğinde Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağa uygun, tüm mana ve biçimiyle çağdaş bir cemiyet haline dönüştürmektir.

Mustafa Kemal Atatürk bir diktatör mü, değil mi? Son yıllarda yazılmış en iddialı Mustafa Kemal Atatürk kitabı olmaya aday bu eserde bu ve daha birçok probleminin yanıtını bulacaksınız.