Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Edirne’de Altı Ay Kitap Açıklaması

Elinizdeki bu yaratı devrin Sabah gazetesi harb muhabiri Nazmi ile İkdam gazetesi Edirne harb muhabiri Kenban beyefendilere aittir. I. Balkan Harbinde Edirne’nin yaşamış olduğu kuşatma günlerinin canlı şahitleri olan bu iki harb muhabiri; bu eserde ilk olarak Edirne’nin zamanı ile mühim anıt eserleri hakkında data vermiştir. Muhâsara başlangıcından mütâreke duyuru edilinceye kadar olan dönemde; mahsûr kalan halkın gündelik yaşamları, Edirne mevki-i müstahkem kumandanlığınca alınan önlemler, meydana getirilen hazırlıklar ile techîzâtın durumu, Bulgarların tayyâreleri kullanarak propaganda amacı ile attığı beyânnâmeler ve Edirne mevki-i müstahkem kumandanı Şükrü Paşa’nın bu beyânnâmelere karşılık verdiği ilanların içeriklerinin anlatıldığı bu harb günlüğünde bunların yanı sıra Osmanlı askerî ve sivil yöneticileri içinde yaşanmış olan anlaşmazlıklar, yaralı ve esirlerin durumu ile ilk saldırılarda hayatlarını kaybeden Müslüman ve gayrimüslimlerin adları dahi belirtilmiştir.Eserin eski yazıdan (Osmanlı Türkçesi), yeni yazıya çevrilmesiyle oluşan bu kitap, birinci cildin 1., 2. ve 3. cüzlerinden ibârettir. Eseri yayına hazırlarken, yeni yazı metin ile beraber eski yazı orijinal metni de tıpkıbasım ola-rak koymanın uygun olacağına karar verdiğimiz için kitabın ilk yarısı tercüme metin, öteki yarısı da eserin tıpkıbasımından oluşmaktadır. Edirne’de Altı Ay PDF E-Kitap

Edirne’de Altı Ay PDF E-Kitap indir Bu Türü sevenler için bilhassa okunmasını tavsiye edebileceğimiz mükemmel bir kitap. Öteki eserlere bakmak için Pdf Kitap İndir linkinden birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz. ”Edirne’de Altı Ay PDF kitap indir” Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum olarak paylaşırsanız mutlu oluruz. Kitap isteklerinizi daima dikkate alıyoruz. Okumak ruhun oksijenidir!

Kitap Kategorileri

Ne okusam diye karar veremediniz mi?

Ufkunuzu açacaklar Romanlar!

Kitabınızı Hemen İndirin 🙂

Edirne’de Altı Ay (PDF olarak indir)

Edirne’de Altı Ay (Epud olarak indir)

Edirne’de Altı Ay (Word doc. olarak indir)