Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Türk edebiyatında zamanı romancılığın en başarı göstermiş temsilcilerindendir. Eserlerinin bir çok onlarca baskı yapmış ve yüz binlerce okura ulaşmıştır. Romanlarını tarihten seçtiği kişiler ve onların çevresindeki vakalar üstüne kurduğu görülür. Oldukça rahat ve oldukça akıcı bir anlatımı yardımıyla okuma alışkanlığını geliştirici eserleriyle Kozanoğlu,genç nesillere tarih şuuru da aşılamaktadır. Bunu “Gayem, Türk insanının kendisine güvenmesini, atalarıyla övünmesini, kendisini başarıcı görmesini sağlamaktadır.” sözleriyle açıklamaktadır.

Daniel Pennac’ın okuyucuya tanımış olduğu haklardan Bovarizm (kitapla bütünleşme) hakkını kullanan Türk okuru Kozanoğlu’nun romanlarında bazen uçsuz bucaksız ovalarda at sürecek, kıl çadırlarda yatacaktır. Anlatılan çağda fazlaca kullanılan kelimeler eserlere adeta serpiştirilmiş, böylece hem eserin dili açıklığından bir şey kaybetmemiş hem de zamanı atmosfer başarıyla günümüze taşınmıştır.

“Bir roman yazmak için en azından yüz kitap okrum. Bilgisiz, yalnız hayal gücü ile roman yazılmaz” diyen Kozanoğlu, bilhassa zamanı roman yazarlarına da fazlaca mühim mesajlar veriyor.