Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Plevne Müdafaası Kitap Açıklaması

“Bizlere desteğe gelin. Tuna’yı, nereden isterseniz oradan, iyi mi isterseniz öyleki, hangi şartlarda isterseniz o şekilde geçin de gelin, fakat koşarak gelin. Türkler bizi imha ediyorlar. Hristiyanlık davası kayboluyor. “-Grand Duke Nikola, Rusya Başkumandanı-Türk insanının yoğurup şekillendirdiği tarih, dünya tarihinin nerede ise altyapısını teşkil etmiştir. Ta Çin Seddi’nden Tuna’nın doğduğu topraklara, Ural Dağları’ndan Ganj nehrine, Nil’i aşıp güneşin batmış olduğu Mağrip’e kadar uzanarak zamanı kendi örsünde dövüp değiştirerek onu şekillendirmede birinci derecede rol oynamış başka bir millet daha yoktur. Türk insanının yapmış olduğu zamanı dünya tarihinin içinden çekip aldığımızda tarih ya anlamsızlaşır ya da geride ruhsuz kupkuru bir kadavra kalır ki ağıza sadece saman tadı verir; ve insanlık tarihinin harcı olduğundan de zamanı olayların açıklanması onsuz zorlaşır. “…Bu kitap, yaratıcı bir zekâya, savaşın canlı ve gerçekçi görüntüsünü sunmak için ustalıklı bir tarzda plânlanmıştı. Bir serüven romanı olarak insanı saran ve bir tarih olarak ilgi çeken ve gerçekleri oldukları şeklinde yazan bir kitap. Fakat ister nizami asker olsun, ister bölgesel bir askeri kuvvete mensup bulunsun, harpte insanları yönetmeye talip, mesleği askerlik olan herhangi bir şahıs için Plevne savunması en kıymetli ve ders verici bir izahattır. Bu açıklama, çağıl harpte istihkâmların enerjisini ve kıymetini ve açık bir arazide bir saldırıya karşı koyuş anında doğan, üstesinden gelinmesi nerede ise mümkün olmayan engelleri, en güçlü anlamda, okumuşlara deneyim ile açıklamaktadır. Eğer bu dersler, otuz dört yıl ilkin vuku bulmuş olan harekâtlardan açık bir halde geliştirilebilirse 1911 yılının cenk öğrencileri için ne kadar fazlaca çarpıcı olur!Buraya kadar, bu kitabından öğrenilecek maddi dersler olarak düşündüğüm şeylere özetlemek gerekirse temas ettim. Fakat onun öğrettiği moral gerçekler hâlâ daha da mühim. Plevne’yi korumak için çaba sarfeden büyük asker, yenilgi şeklinde bir kelimeyi kabul etmeyi reddetti. Olayların en fena oldukları anlarda onun dışa vuran tavrı, en sakin ve en güvenilir bir görüntüdeydi. Destek ve takviye için asla feryad etmedi. Bu destek ve takviye ona ulaşabilirdi, fakat ona hain bir kıskançlıkla ihanet edildi ve kendi kaynakları ile başbaşa bırakıldı. Buna karşın Osman Paşa’nın aklına silahını bırakmak yada çekilmek asla gelmedi ve bulunmuş olduğu yeri korumak için gösterdiği direnme, yalnız, son büyük yarma harekâtını bizzat yönettikten sonrasında Rusların eline yaralı olarak fikir amacına ulaşmadı. Türk generalinin ötekiler içinde onun siperlerine pek fazlaca şiddetli saldırıları bizzat yönetim eden Skobeleff’den daha azca yürekli olmayan diğeri Rus generallerine karşı durduğunu düşünürsek bu büyük komutanın bilimsel hünerlerinin ve onun kahraman askerlerinin iyi mi bir imtihandan geçtiklerini fazlaca iyi anlarız. Tüm bu gerçekleri gözönüne getirir ve bu büyük olaylardan yazarın (ki o da savunmada bulunanlardan biriydi) ortaya koyduğu gerçek ve canlı görüntüleri nazarı itibara alırsak bu kitabın, ister heyecandan içimizi titreten bir serüven romanı olarak okunsun, ister harp sanatında bir öğrenek alınacak ders kitabı olarak incelensin askeri literatürde en kıymetli bir gösterim olduğu inkâr edilemez ve ben, bu eseri okuyup iyice incelemeleri için İngiliz ordusundaki her sınıftan subaya tüm kalbimle tavsiye ediyorum…” -J. D. P. Fgrench, İngiliz General- Plevne Müdafaası PDF E-Kitap

Plevne Müdafaası PDF E-Kitap indir Bu Türü sevenler için bilhassa okunmasını tavsiye edebileceğimiz mükemmel bir kitap. Öteki eserlere bakmak için Pdf Kitap İndir linkinden birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz. ”Plevne Müdafaası PDF kitap indir” Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum olarak paylaşırsanız mutlu oluruz. Kitap isteklerinizi daima dikkate alıyoruz. Okumak ruhun oksijenidir!

Kitap Kategorileri

Ne okusam diye karar veremediniz mi?

Ufkunuzu açacaklar Romanlar!

Kitabınızı Hemen İndirin 🙂

Plevne Müdafaası (PDF olarak indir)

Plevne Müdafaası (Epud olarak indir)

Plevne Müdafaası (Word doc. olarak indir)