Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Kendini beğenmiş ve yürekli Yıldırım Bayezıt, Kosova Meydan Harbinde şehit olan babası Murat Bey’in yerine geçmek için, uğraştan dönen kardeşi Yakup Çelebi’yi babasının çadırında boğdurdu. Savcı Bey’i yalan, düzenle… Yakup’u kahpece arkadan vuran kama ortadan silindi. Fakat tarih, bunu affetmedi. Yıldırım’ı, Osmanoğullarına kardeş katilliğini aşılayan ilk sultan olarak sayfalarına geçirdi. Yıldırım zaferden zafere koşmuştu. Artık tüm cihanı, Bursa ve Edirne’de oturan Türk sultanı avucunda tutuyordu.