Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Bütün Hayvanlar Eşittir.
AMA BAZI HAYVANLAR ÖTEKİLERDEN DAHA EŞİTTİR.

George Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ten sonra dünya çapında en çok okunan ikinci başyapıtı olan Hayvan Çiftliği, kötü muameleyle ağır koşullar altında çalıştırılan hayvanların eşit, özgür ve mutlu olacakları bir düzen hayaliyle zalim çiftlik sahibi Bay Jones’a karşı ayaklanmasıyla başlar.

Hayvan Çiftliği, ilk kez yayımlandığı 1945 yılından beri çok geniş yankı uyandırmış, alegorik nitelikler taşıyan siyasi bir yergidir. Doğrudan doğruya bir Stalin rejimi eleştirisi kabul edilen romanın bazı karakterleriyle dönemin siyasi figürleri arasındaki benzerlikler kolayca görülebilir. Ancak bu benzerliğin ötesinde Orwell, insanlığın hemen her dönemde maruz kaldığı otoriter gücün yıkıcı tahakkümünü keskin hicviyle masalsı bir romana dönüştürmüştür. Hayvan Çiftliği adaletsizliğe, kaba kuvvete ve özgürlüklerin kısıtlanışına karşı yükselttiği güçlü sesiyle güncelliğini koruyan çağdaş bir klasik.
 
 

{strong}Hayvan Çiftliği isimli kitap 96 sayfadan oluşmaktadır ; George Orwell tarafından kaleme alınmıştır. KAPRA YAYINCILIK tarafından 05.01.2021 tarihinde yayımlanmıştır. {/strong}
{italic}Hayvan Çiftliği kitabın özetini okuyabilir, Hayvan Çiftliği kitabı pdf, epub, e-kitap olarak indirebilirsiniz. Hayvan Çiftliği kitabını online görüntüleyebilirsiniz.
Hayvan Çiftliği kitabını ücretsiz indirebilirsiniz{/italic}